รายชื่อถนนรหัสถนนขาเข้าขาออก
กรุงเกษม
กรุงเทพฯ นนทบุรี
กรุงธนบุรี
เกษตร-นวมินทร์
งามวงศ์วาน
จตุรทิศ
จรัญสนิทวงศ์
จักรพรรดิพงษ์
เจริญกรุง
เจริญนคร
เจ้าฟ้า
ชิดลม
ดินแดง
นราธิวาส
นิคมมักกะสัน
บรมราชชนนี
บรรทัดทอง
บางนา-ตราด
ประชาชื่น
ประชาธิปก
ประชาราษฏร์สาย2
ประดิพัทธ์
พญาไท
พระราม1
พระราม3
พระราม4
พระราม6
พระราม9
พ่วงศิริ
พหลโยธิน
พัฒนาการ
พิชัย
พิษณุโลก
เพชรเกษม
เพชรบุรี
เพชรบุรีตัดใหม่
เพลินจิต
มเหสักข์
รัชดาภิเษก
ราชดำเนินนอก
ราชดำริ
ราชปรารภ
ราชวิถี
รามคำแหง
ลาดพร้าว
ลาดหญ้า
ลูกหลวง
วงศ์สว่าง
วิทยุ
วิภาวดีรังสิต
วิสุทธิกษัตริย์
ศรีนครินทร์
ศรีบูรพา
ศรีอยุธยา
สมเด็จเจ้าพระยา
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า
สาทร
สิรินธร
สี่พระยา
สีลม
สุขุมวิท
สุทธิสาร
สุรวงศ์
สุรศักดิ์
เสรีไทย
หลานหลวง
อรุณอมรินทร์
อโศก
อังรีดูนังต์
อินทรพิทักษ์
เอกมัย

TVIS เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพูดสอบถามข้อมูลการจราจรกับคอมพิวเตอร์ ระบบนี้ใช้เทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) เปลี่ยนเสียงคำพูดของผู้ใช้เป็นข้อความ โดยระบบจะนำข้อมูลที่รู้จำได้ เช่น ชื่อถนน มาดึงข้อมูลสภาพจราจรจากฐานข้อมูลจราจรของ http://www.traffy.in.th หลังจากนั้นระบบจะนำข้อมูลดิบที่ได้จากฐานข้อมูลมาสรุป และสร้างเป็นประโยคภาษาไทยที่สั้นและกระชับเพื่อง่ายต่อการรับฟัง และใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (Text-to-speech Synthesis: TTS) มาสร้างเสียงพูด ตอบกลับไปยังผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์

ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจราจรในกรุงเทพฯ เพียงโทรเข้ามาใช้บริการได้ที่ 02-565-7007 สามารถดูรายชื่อถนนที่รองรับ จากรายการทางด้านซ้ายมือได้